Kontakt

                                   

GRĘPIELNIA s.c. Marian Kozłowski, Rafał Kozłowski, Anna Kozłowska, 
ul. Partyzantów 22, 43-300 Bielsko-Biała
NIP 547-214-58-89

 fitness@grepielnia.eu
 
 Recepcja   33 822 10 65 | 518 225 009  
Manager   600 777 878

 Jesteśmy do Waszej dyspozycji:
pn - pt 06:00 - 22:00
sob - nd 08:00 - 16:00
 www.fitnessclub.grepielnia.eu
 Nr konta: 93 1090 1740 0000 0001 2364 7065

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe jest: Anna Kozłowska prowadząca działalność gospodarczą pod nr NIP: 5472145889, Marian Kozłowski prowadzący działalność gospodarczą o numerze NIP: 5472145889, Rafał Kozłowski prowadzący działalność gospodarczą o numerze NIP: 5472145889 jednocześnie prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą Grępielnia S.C. z siedzibą w Bielsku-Białej, email: recepcja@grepielnia.eu.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c, d i e RODO – w związku z obsługą hotelarsko-gastronomiczną, świadczeniem usług branży rozrywkowej oraz fitness.

Administrator przetwarza dane osobowe Klientów, Gości oraz użytkowników w celu realizacji świadczonych usług.

Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy.

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzania narusza przepisy RODO.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 
Zadaj pytanie